Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2883/KH-UBND   06/08/2020   Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
764/QĐ-UBND   06/08/2020   Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống xử lý nước thải, rác thải của Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai (Hạng mục: Lắp đặt mới hệ thống xử lý nước thải và di chuyển, lắp đặt lò đốt rác thải y tế từ Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà)
2904/QĐ-BCĐ   06/08/2020   Về thay đổi nhân sự Trưởng Tiểu ban - Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Kon Tum
763/QĐ-UBND   06/08/2020   Về thay đổi nhân sự Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona tỉnh Kon Tum
760/QĐ-UBND   06/08/2020   Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Xít 1, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
756/QĐ-UBND   06/08/2020   Phê duyệt Dự án Hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum
2874/UBND-KTTH   05/08/2020   V/v triển khai xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021
2879/UBND-KTTH   05/08/2020   Về việc triển khai Công văn số 1129-CV/TU ngày 20/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
576/QĐ-UBND   05/08/2020   Về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc ngành Công Thương đang thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp huyện
575/QĐ-UBND   05/08/2020   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Ngoại vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
573/QĐ-UBND   05/08/2020   Về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy nhân nhân dân cấp tỉnh (lĩnh vực Tư pháp) và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2875/KH-UBND   05/08/2020   Triển khai Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
2877/UBND-KTTH   05/08/2020   Về việc thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
2868/BC-BCĐ   05/08/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 04/8/2020)
2842/BC-BCĐ   04/08/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 03/8/2020)
Tổng: 9798 Văn bản. Trang 512 Trong tổng số 654 Trang.
Chuyển tới trang: