Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
746/QĐ-UBND   08/10/2019   Về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
744/QĐ-UBND   08/10/2019   Về việc phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
735/QĐ-UBND   07/10/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2605/UBND-KTTH   07/10/2019   Về việc triển khai Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ
1067/QĐ-UBND   05/10/2019   Về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020
2583/KH-UBND   05/10/2019   Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2020
08/CT-UBND   04/10/2019   Về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
341/TB-UBND   04/10/2019   Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2019
1060/QĐ-UBND   03/10/2019   Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
727/QĐ-UBND   02/10/2019   Về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
726/QĐ-UBND   02/10/2019   Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
2547/UBND-NCXDPL   01/10/2019   Về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hộ tịch, Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc
13/2019/QĐ-UBND   01/10/2019   Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi, việc cắm mốc chỉ giới và khoảng cách giữa các mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2531/UBND-NNTN   30/09/2019   Về việc tăng cường công tác quản lý kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ
2536/UBND-HTKT   30/09/2019   V/v tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh
Tổng: 8619 Văn bản. Trang 512 Trong tổng số 575 Trang.
Chuyển tới trang: