Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Số/Kí hiệu
295/QĐ-UBND
Ngày ban hành
23/05/2024
Người ký
Nguyễn Hữu Tháp
Trích yếu
Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND quy định chi tiết nội dung được giao tại các Luật được Quốc hội khóa XV, thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5.
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh
Lĩnh vực
Nội chính
Văn bản khác
Về việc phê duyệt khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê để xây dựng Trung tâm thương mại tại lô C28, Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum. (25/06/2024)
Về việc xếp hạng đối với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. (25/06/2024)
Về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Kon Tum. (25/06/2024)
Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác khoáng sản sét làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. (25/06/2024)
Bãi bỏ Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. (25/06/2024)
V/v triển khai thực hiện chính sách, pháp luật thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (25/06/2024)
V/v tiếp tục triển khai xây dựng Đề án sử dụng tài sản công (bao gồm quyền sử dụng đất) vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. (25/06/2024)
V/v tăng cường triển khai các giải pháp giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. (25/06/2024)
V/v tăng cường tuyên truyền, sử dụng ứng dụng i-Speed để đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ Internet di động 4G (25/06/2024)
Về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Kon Tum (24/06/2024)