Thứ hai, Ngày 04/03/2024 -

Số/Kí hiệu
772/QĐ-UBND
Ngày ban hành
23/08/2021
Người ký
Nguyễn Hữu Tháp
Trích yếu
Phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Quyết định UBND tỉnh
Lĩnh vực
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác
Kế hoạch triển khai vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum (04/03/2024)
Về việc tăng cường giải pháp quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước. (02/03/2024)
Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Kon Tum năm 2024 (02/03/2024)
Về nội dung, thời gian phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2024. (01/03/2024)
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh. (01/03/2024)
V/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. (01/03/2024)
V/v tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. (01/03/2024)
V/v triển khai Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. (01/03/2024)
Về việc công nhận Khu du lịch cấp tỉnh: Khu Du lịch sinh thái Vườn quốc gia Chư Mom Ray. (01/03/2024)
Về việc ủy quyền lựa chọn và quyết định phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với các công trình thủy lợi thuộc cấp tỉnh quản lý. (29/02/2024)