Thứ 7, Ngày 23/09/2023 -

Số/Kí hiệu
579/QĐ-UBND
Ngày ban hành
22/09/2022
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Kon Plông khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh
Lĩnh vực
Nội chính
Đính kèm
Văn bản khác
Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023. (22/09/2023)
V/v tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu (22/09/2023)
V/v chấn chỉnh việccông bố, công khai TTHC (22/09/2023)
Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum quý III năm 2023. (22/09/2023)
Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh (21/09/2023)
V/v triển khai thực hiện các Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy và chữa cháy. (21/09/2023)
Về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. (21/09/2023)
Về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023. (21/09/2023)
Kế hoạch phát triển hạ tầng số tỉnh Kon Tum đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. (20/09/2023)
V/v nâng cao hiệu quả thực hiện nội dung giáo dục nghề nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia. (20/09/2023)