Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4752/UBND-NC   25/12/2020   V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
4751/UBND-HTKT   25/12/2020   V/v địa điểm tổ chức Hội chợ Khuyến mại-Xuân Kon Tum 2021
4748/UBND-KTTH   25/12/2020   V/v thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 91-TB/TU ngày 21/12/2020
4746/UBND-KTTH   25/12/2020   Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ
1301/QĐ-UBND   24/12/2020   Về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2020
1299/QĐ-UBND   24/12/2020   Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đường giao thông từ mốc 743 đến Đồn Biên phòng 663 (Đồn Sông Thanh), xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei
1297/QĐ-UBND   24/12/2020   Về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh năm 2020
1296/QĐ-UBND   24/12/2020   Về việc ban hành Đề án “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”
43/2020/QĐ-UBND   24/12/2020   Về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum
4713/UBND-KGVX   23/12/2020   V/v thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
4706/QĐ-BĐD   23/12/2020   Về việc thay đổi thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum
1295/QĐ-UBND   23/12/2020   Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đường giao thông kết nối phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm Quốc phòng, an ninh từ xã Rờ Kơi huyện Sa Thầy đi xã Sa Loong huyện Ngọc Hồi (giai đoạn 1)
851/QĐ-UBND   23/12/2020   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
850/QĐ-UBND   23/12/2020   Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai nhiệm kỳ 2016-2021
849/QĐ-UBND   23/12/2020   Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai nhiệm kỳ 2016-2021
Tổng: 9949 Văn bản. Trang 470 Trong tổng số 664 Trang.
Chuyển tới trang: