Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
369/QĐ-UBND   20/04/2020   Về việc giải thể Ban quản lý dự án phát triển cao su nhân dân ỉnh Kon Tum giai đoạn 1994-2000
1339/BC-BCĐ   20/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 18/4/2020)
1320/BC-BCĐ   20/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 19/4/2020)
1318/UBND-HTKT   20/04/2020   V/v hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
1316/BC-BCĐ   18/04/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 17/4/2020)
15/NQ-HĐND   17/04/2020   Về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường
14/NQ-HĐND   17/04/2020   Thông qua Kế hoạch "Chi tiêu kế hoạch giường cách ly, giường bệnh tại cơ sở y tế và bệnh viện dã chiến để phòng, chống dịch bện viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13/NQ-HĐND   17/04/2020   Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C
12/NQ-HĐND   17/04/2020   Sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Nghị quyết về phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
11/NQ-HĐND   17/04/2020   Quy định nội dung chi, mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10/NQ-HĐND   17/04/2020   Về việc phân bổ nguồn vốn vay, vốn viện trợ kinh phí sự nghiệp năm 2020 việc phân bổ nguồn vốn vay, vốn viện trợ kinh phí sự nghiệp năm 2020
09/NQ-HĐND   17/04/2020   Về chủ trương đầu tư sự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
08/NQ-HĐND   17/04/2020   Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tâp trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
07/NQ-HĐND   17/04/2020   Về chủ trương đầu tư dự án cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
06/NQ-HĐND   17/04/2020   Về chủ trương đầu tư dự án Đường trực chính phía Tây thành phố Kon Tum
Tổng: 8619 Văn bản. Trang 470 Trong tổng số 575 Trang.
Chuyển tới trang: