Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Số/Kí hiệu
1354/UBND-KTTH
Ngày ban hành
04/06/2019
Người ký
Nguyễn Văn Hòa
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2019
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Công văn
Lĩnh vực
Đính kèm
Văn bản khác
V/v xử lý và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố Kon Tum ngày 24/11/2023. (28/11/2023)
Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực Trồng trọt áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (28/11/2023)
Về việc thành lập Tổ Công tác cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tỉnh Kon Tum. (28/11/2023)
Về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất 07 thửa đất ở còn lại tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum. (28/11/2023)
Về bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành. (27/11/2023)
Về việc phê duyệt sửa đổi Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC Ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (27/11/2023)
Về việc tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh. (27/11/2023)
Phê duyệt Đấu giá quyền sử dụng đất, Khu đất dự án Chỉnh tranh đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (đợt 1). (24/11/2023)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ và và quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Kon Tum. (24/11/2023)
Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023. (24/11/2023)