Thứ 3, Ngày 26/09/2023 -

Số/Kí hiệu
691/QĐ-UBND
Ngày ban hành
08/07/2019
Người ký
Nguyễn Hữu Tháp
Trích yếu
Ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về từng lĩnh vực giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Quyết định UBND tỉnh
Lĩnh vực
Văn bản khác
Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. (25/09/2023)
Quy định cụ thể việc thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (25/09/2023)
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh. (25/09/2023)
Thực hiện giải quyết điểm, tụ điểm về ma túy, chuyển hóa địa bàn tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. (25/09/2023)
Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh. (25/09/2023)
V/v Triển khai thực hiện Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (25/09/2023)
Tăng cường công tác tuyên truyền; chủ động phòng, chống bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh. (25/09/2023)
V/v rà soát, bổ sung, đề xuất nội dung hợp tác cụ thể để triển khai Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế CLV đến năm 2030. (25/09/2023)
Về việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. (25/09/2023)
Cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025. (22/09/2023)